Mini lesjes

mini manege

De lesjes in de mini manege worden op een speelse ongedwongen manier gegeven en zijn bestemd voor kinderen van 4 t/m 6 jaar.

Plezier staat voorop!

Spelenderwijs worden de eerste beginselen van het ponyrijden aangeleerd. Een les duurt 3 kwartier. Tijdens deze les moet het kind begeleid worden door 1 volwassenen (min 18 jaar).

Een les kan er als volgt uitzien;

Er wordt gezamenlijk geborsteld en gepoetst. Met de behulp van de instructrice wordt het hoofdstel en zadel vastgemaakt. Dan is het tijd voor het ponyrijden. Tijdens de les wordt er spelenderwijs kennisgemaakt met het ponyrijden. De nadruk wordt gelegd op het vertrouwd raken met de pony. Dit doen we met spelletjes, liedjes e.d..

Na afloop van de les, worden de pony’s nog even geborsteld, geknuffeld en gedag gezegd.

Deze lessen worden een keer in de twee weken gegeven. Voor actuele tarieven kunt u de tarievenlijst raadplegen.

  • Voor kinderen van 4 tot 6 jaar.

Ponyles in een groepje van maximaal 4 kinderen onder begeleiding van een volwassenen (ouder).

  • Lessen zijn om de week.
  • Wil je een vast plekje in de groep, regel dan een leskaart aan de balie.
Copyright © Manege en Pensionstal Zonneveld Baarn