Mini Manege les

De lesjes in de mini manege worden op een speelse ongedwongen manier gegeven en zijn bestemd voor kinderen van 4 t/m 6 jaar.

Plezier staat voorop!
fotominimanege
Spelenderwijs worden de eerste beginselen van het ponyrijden aangeleerd. Een les duurt 3 kwartier. Tijdens deze les moet het kind begeleid worden door 1 volwassenen (min 18 jaar).

Een les kan er als volgt uitzien;

Er wordt gezamenlijk geborsteld en gepoetst. Met de behulp van de instructrice wordt het hoofdstel en zadel vastgemaakt. Dan is het tijd voor het ponyrijden. Tijdens de les wordt er spelenderwijs kennisgemaakt met het ponyrijden. De nadruk wordt gelegd op het vertrouwd raken met de pony. Dit doen we met spelletjes, liedjes e.d..

Na afloop van de les, worden de pony’s nog even geborsteld, geknuffeld en gedag gezegd.

Deze lessen worden een keer in de twee weken gegeven. Een les kost € 10,-.
Betaling gaat per maand en kan aan de balie in de kantine; contant of via pin worden voldaan.
Inhalen van een gemiste les is helaas niet mogelijk.
De lesjes worden gegeven op:

Vrijdagmiddag
-van 13.30 uur tot 14.15 uur.
-van 14.15 uur tot 15.00 uur.

Zaterdagochtend
-van 10.15 uur tot 11.00 uur
Copyright © Manege en Pensionstal Zonneveld Baarn